Wat wij doen


Eerst organiseren, dan automatiseren

CORO-advies houdt zich onder meer bezig met het reorganiseren van administraties. Dat kan betekenen het kritisch onder de loep nemen van de formulierenstroom, of het voorbereiden op een ISO-normering. Vaak blijkt het nodig de automatisering van administratie of productie te verbeteren.

Na de voorbereidende fase wordt de informatica-ingenieur ingeschakeld om de plannen in de praktijk ten uitvoer te brengen. Alles onder het devies: eerst organiseren, dan autmatiseren.

Wij zijn van mening dat automatisering een hulpmiddel is om sneller en efficiënter te kunnen werken, maar geen doel op zich. Want niet voor ieder bedrijf is automatisering zaligmakend.

Een andere fase in het adviesproces is het bekijken van het personeelsbestand. Moet er ingekrompen of uitgebreid worden? Hoe kan de deskundigheid van het personeel op peil worden gebracht? Ook hierbij kan ons advies uitkomst bieden.

Accountancy én Bedrijfsadvies

Naast salarisadministraties en jaarstukken verzorgen wij ook alle voorkomende fiscale aangiftes, zoals voor omzetinkomsten- en vennootschapsbelasting. Kortom het werk van een accountant, maar dan niet voor diens tarieven. CORO-advies is erg flexibel in haar dienstverlening.

Kortom, bij CORO-advies vindt u ervaren specialisten met het hart op de juiste plaats.